پرش ترسناک « کریس داگ » از فراز ابرها!

کریس داگ ، متخصص رشته های جدید پرواز در آخرین برنامه خود از فراز ابرها از هلیکوپتر پایین می پرد تا این تصاویر بی نظیر را به علاقه مندان هدیه کند ......

کریس داگ ، متخصص رشته های جدید پرواز در آخرین برنامه خود از فراز ابرها از هلیکوپتر پایین می پرد تا این تصاویر بی نظیر را به علاقه مندان هدیه کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس