پرش‌های باورنکردنیِ گروه «ارواح پرنده» (قسمت اول)

گروه ارواح پرنده در سقوط آزاد و چتربازی به انجام برنامه های بدیع و تاریخی شهرت دارد ......

گروه «ارواح پرنده» در سقوط آزاد و چتربازی به انجام برنامه های بدیع و تاریخی شهرت دارد.

آن ها در هر پروژه سعی می کنند مرزهای این رشته از «اکستریم اسپرتس» را فراتر ببرند. قصد داریم بهترین پرش های این مردان شجاع را در مجموعه ویدئوهایی تقدیم تان کنیم. در اولین بخش به سراغ پرش هولناک گروه از ارتفاع ده هزارمتری سطح زمین رفته ایم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس