پرش های دیوانه وار از صخره 150 متری

گروه سوپر ترامپ که با اجراهای ترسناک و دلهره آور در ورزش های اکستریم بسیار معروف شده این بار صخره ای 150 متری را برای برنامه خود انتخاب کرده است ......

گروه سوپر ترامپ که با اجراهای ترسناک و دلهره آور در ورزش های اکستریم بسیار معروف شده این بار صخره ای 150 متری را برای برنامه خود انتخاب کرده است. با این گروه شجاع همراه باشید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس