پرش‌ها تابستانی؛ پارکور و فری‌رانینگ 2018

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از پرشها و شگردهای دیدنی پارکور و فریرانینگ در سال 2018 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از پرش‌ها و شگردهای دیدنی پارکور و فری‌رانینگ در سال 2018.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس