پرواز با جت‌پک برفراز گود وود

مسابقات اتومبیلرانی گود وود شاهد پرواز یک جتپک بر فراز این پیست قدیمی بود ......

مسابقات اتومبیلرانی گود وود شاهد پرواز یک جت‌پک بر فراز این پیست قدیمی بود. لحظاتی از این پرواز را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس