پرواز با وینگسوت و فرود بدون چتر (دوبله)

یک ماجراجوی آلمانی به کمک یک گروه تولید وسایل ورزشی تصمیم می گیرند تا در یک نمایش جسورانه برای اولین بار فرود بدون چتر نجات روی دریاچه را انجام بدهند ......

یک ماجراجوی آلمانی به کمک یک گروه تولید وسایل ورزشی تصمیم می گیرند تا در یک نمایش جسورانه برای اولین بار فرود بدون چتر نجات روی دریاچه را انجام بدهند. پس از انجام مقدمات این برنامه مهیج «رافائل دومون» بالای کوه می رود تا سقوط خود را آغاز کند. ادامه این برنامه را در این ویدئو ببینید. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس