پرواز با 125 کیلومتر سرعت بر فراز بهمن هولناک

اسپید رایدینگ ترکیب دو ورزش مهیج پرواز با پاراگلایدر و اسکی آزاد است. والنتین دلوک، قهرمان جهانی این رشته به شجاعت مثال زدنی ......

«اسپید رایدینگ» ترکیب دو ورزش مهیج پرواز با پاراگلایدر و اسکی آزاد است. «والنتین دلوک»، قهرمان جهانی این رشته به شجاعت مثال زدنی اش مشهور است.

در این ویدئو دلوک با سرعتی بیشتر از 130 کیلومتر به دل یک بهمن هولناک در کوه های فرانسه می زند و البته جان سالم به در می برد. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس