پرواز دیوانه وار با «وینگ سوت» از آسمان خراش مسکو

روس ها که همیشه با دل و جرات شان شناخته می شدند، در سال های اخیر در ورزش های مهیج اکستریم هم خودی نشان داده و برنامه های دلهره آوری اجرا کرده اند ......

روس ها که همیشه با دل و جرات شان شناخته می شدند، در سال های اخیر در ورزش های مهیج اکستریم هم خودی نشان داده و برنامه های دلهره آوری اجرا کرده اند. در این ویدیو گروهی از وینگ سوت کاران نترس روس را می بینیم که از آسمان خراشی در شهر مسکو پایین می پرند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس