پرواز دیوانه وار با «وینگ سوت» از آسمان خراش مسکو

روس ها که همیشه با دل و جرات شان شناخته می شدند، در سال های اخیر در ورزش های مهیج اکستریم هم خودی نشان داده و برنامه های دلهره آوری اجرا کرده اند ......

روس ها که همیشه با دل و جرات شان شناخته می شدند، در سال های اخیر در ورزش های مهیج اکستریم هم خودی نشان داده و برنامه های دلهره آوری اجرا کرده اند. در این ویدیو گروهی از وینگ سوت کاران نترس روس را می بینیم که از آسمان خراشی در شهر مسکو پایین می پرند.