پروفایل تنیسورهای «رولان گاروس» : «کی نیشیکوری»

در اولین قسمت پروفایل تنیسورهای رولان گاروس سراغ تنیسور موفق ژاپنی کی نیشکوری می رویم که ده سال است در لیست ده تنیسور برتر جهان قرار دارد ......

در اولین قسمت پروفایل تنیسورهای رولان گاروس سراغ تنیسور موفق ژاپنی کی نیشکوری می رویم که ده سال است در لیست ده تنیسور برتر جهان قرار دارد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس