پرونده برخی مدیران فوتبال در مسیر دستگاه قضایی

یک مدیر به دادگاه کارکنان دولت رفته و چند باری در این دادگاه حضور یافته و روایت است که با قرار وثیقه آزاد است....

به گزارش خبرنگار مدال، کشتی تایتانیک برخی ها عجیب غرق خواهد شد. مصاحبه چند روز قبل یوسف نژاد نماینده مجلس را بخاطر داشته باشید. مصاحبه ای که مهر تاییدی بود بر ادعای دو ماه قبل ما. آنجا که گفته: بررسی ها از درآمد و هزینه های ده سال اخیر سرخابی‌ها به پایان رسیده و گزارش کمیته تحقیق و تفحص آماده است و احتمال دارد تحقیقات درباره برخی مدیران عامل و هیات مدیره به دستگاه قضایی ارجاع شود.

این یک بعد ماجراست. زودتر از اقدام تحقیق و تفحص پرونده یک مدیر به دادگاه کارکنان دولت رفته و چند باری در این دادگاه حضور یافته و روایت است که با قرار وثیقه آزاد است. حال اینکه کدام مدیران وهیات مدیره و کدام مدیران رده  میانی این سالها کارشان بیخ پیدا خواهد کرد و سر از دادگاهها در خواهند آورد الله اعلم.درباره برخی ها متاسفانه اخبار خوبی به گوش نمی رسد. شاید چند ماه دیگر صدایش درآمد. اگر مثل آن مدیر که با قرار وثیقه آزاد است پرونده اش رسانه ای نشود.

بیشتر بخوانید:

مستند جنجالی عابر بانک فوتبال ایران اکران می‌شود

تگ ها


مدیران فوتبالی بازداشت مدیران فوتبالی فوتبال