پرونده شب مدال درباره مطالبات دو اسطوره/ ناصر و منصور و آبی ترین روایت دنیا

مگر ناصر حجازی و منصور پورحیدری را می توان قیمت گذاشت؟ قیمت آنها را باید از حسابداری میلیون ها قلب طلب کرد ......

مگر ناصر حجازی و منصور پورحیدری را می توان قیمت گذاشت؟ قیمت آنها را باید از حسابداری میلیون ها قلب طلب کرد.
به گزارش خبرنگار مدال، روایت ناصر و منصور که اولی زودتر رفت و دومی تاب دوری نیاورد و به رفیق قدیمی اش پیوست، آبی ترین روایت دنیاست.
سرگذشت آنها را می توان کاندیدای برترین عاشقانه آبی نامید؛ این نام ها با چنان جوهری بر تارک فوتبال این مرز و بوم نوشته شده که پاک کردن شان ناممکن است.
مگر می توان نام حجازی و پورحیدری را شنید و به خاطرات شیرین سفر نکرد؟ مگر ممکن است با این اسامی لعبت فوتبال را زیبا ندید؟
حالا خانواده های ناصر و منصورمی گویند حق آن دو مرد بزرگ را می خواهیم؛ آنهم حداقل ترین ها را و این را با همان نجابتی که از خاندان شان به ارث برده اند- و چقدر آشناست از این تبار- می گویند و اگر هم این روزها برای حق شان کمی قلیان می بنییم باید این را محصول بی توجهی مدیرانی بدانیم که بعد از سفر ناصر و هجرت منصور خم به ابرو نیاوردند و آلزایمری تلخ مطالبات بزرگترین مردان تاریخ باشگاه استقلال را از خاطرشان برد.
ناصر و منصور هیچگاه از باشگاهی که حکم خانه شان را داشت سهم خواهی نکردند؛ اولی وقتی شبانه کنارش زدند رفت و مثل امروزی ها مسیر شکایت و شکایت کشی را پیش نگرفت و دومی حتی در مقطعی برای بقای این خانه خانه اش را فروخت.
آنها برای استقلال با ارزش ترین برندهای دنیا بودند؛ برندهایی که هرگاه نام شان به گوش می رسید ناخودآگاه دنیا را پیش رویت آبی آسمانی می شد؛ آبی استقلالی. یک نفر بگوید چقدر قیمت داشتند آن همه اعتبار، محبوبیت و افتخار؟ آیا قیمت گذاری ممکن است؟
باشگاه استقلال می خواهد با خانواده حجازی و پورحیدری مذاکره کند؛ قرار است مطالبات آنها پرداخت شود. این خوب است؛ حداقل کمی از دردهای آنها؛ دردهای ریشه گرفته از بی معرفتی ها و ...، می کاهد اما یک نفر بیاید و بگوید: مگر ناصر حجازی و منصور پورحیدری را می توان قیمت گذاشت؟ قیمت آنها را باید از حسابداری میلیون ها قلب طلب کرد؛ اگر می توانید، بسم الله.

توضیح: شما مخاطب مدال هم در این بحث ما را همراهی کنید...

تگ ها


فوتبال