پروژه بالادستی برای کوچ ستاره‌های لیگ برتر کلید خورد

به نظر می‌رسد لیگ برتر وارد پروژه بومی‌سازی شده است...

به نظر می‌رسد لیگ برتر وارد پروژه بومی‌سازی شده است

به گزارش خبرنگار مدال، بحث پروژه بومی‌سازی ماه‌هاست مطرح شده و به نظر می‌رسد با صحبت‌های رئیس فدراسیون وارد فاز عملی شده است.
هرچند بعضی از مدیران این پروژه را تا حدودی پیش برده‌اند و صحبت‌هایی از مدیران لیگ برتری به خصوص سرخابی‌ها شنیده می‌شود.
شاید چالش ماندن بعضی ستاره‌ها؛ دغدغه اصلی هواداران در این فصل نقل و انتقالات شود.