پرچم ژاپن دلیل تحریک هواداران پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مدال جو بازی کاملا دوستانه بود که هواداران تراکتور با نشان دادن پرچم ژاپن موجب تحریک هواداران پرسپولیس و فحاشی شدید آنها شدند و در ادامه تا حدودی بازیکنان هم خشن رفتار کردند اما نیمکت دو تیم کاملا در ارام کردن جو تاثیر زیادی داشتند ......

به گزارش خبرنگار مدال جو بازی کاملا دوستانه بود که هواداران تراکتور با نشان دادن پرچم ژاپن موجب تحریک هواداران پرسپولیس و فحاشی شدید آن‌ها شدند و در ادامه تا حدودی بازیکنان هم خشن رفتار کردند اما نیمکت دو تیم کاملا در ارام کردن جو تاثیر زیادی داشتند.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال