پریدن در ابرها!

وینگسوت کاران حرفه ای در جدیدترین برنامه خود صخره ای هولناک بر فراز ابرها را انتخاب کرده اند ......

وینگسوت کاران حرفه ای در جدیدترین برنامه خود صخره ای هولناک بر فراز ابرها را انتخاب کرده اند. اجرای بی نظیر این ورزشکاران نترس در دره های سوئیس را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس