پریرا: لوکاکو اصرار داشت پیراهن بلژیک را بپوشم

آندریاس پریرا می گوید لوکاکو تمایل داشت تا او ملیت بلژیکی را انتخاب کند ......

آندریاس پریرا می گوید لوکاکو تمایل داشت تا او ملیت بلژیکی را انتخاب کند.

این بازیکن 22 ساله که میتوانست برای خود ملیت بلژیکی را انتخاب کند، حالا این هفته به عنوان بازیکن تیم ملی برزیل مقابل آمریکا بازی خواهد کرد.

او می گوید: لوکاکو به من گفت تو باید برای بلژیک بازی کنی اما من به او پاسخ دادم که همه چیز به این آسانی نیست. بازی کردن برای بلژیک مسئله مهمی است اما تیم ملی و خانه من برزیل است.

او در پایان گفت: اگر در این شرایط قرار بگیرید باید به ندای قلبتان گوش کنید و من از اینکه روملو به تصمیم من احترام گذاشت سپاسگزارم.

تگ ها


آندریاس پریرا فوتبال