پزشک پرسپولیس خبر داد؛رباط صلیبی محمد انصاری پاره شده است

مدافع پرسپولیس زیر تیغ جراح می رود. به گزارش مدال، دکتر حقی ......

مدافع پرسپولیس زیر تیغ جراح می رود.

به گزارش مدال، دکتر حقیقت، پزشک پرسپولیس گفت: با دریافت گزارش MRI متاسفانه تشخیص ما درست از کار در آمد و رباط صلیبی زانوی محمد انصاری پاره شده است و او برای جراحی رباط صلیبی آماده می‌کنیم.

تگ ها


فوتبال