پست اینستاگرامی عجیب فرشاد بعد از دربی86

فرشاد احمدزاده در یک پست اینستاگرامی، ضمن عذرخواهی از هواداران و پذیرفتن اشتباهاتش، از آنها خواست به خانواده اش توهین نکنند زیرا خانواده او، تقصیر در شکست پرسپولیس ندارند و از سوی دیگر، اگر مشکل اصلی سرخپوشان این بازیکن است، حاضر می شود تا در پایان نیم فصل از جمع سرخپوشان جدا شود ......

فرشاد احمدزاده در یک پست اینستاگرامی، ضمن عذرخواهی از هواداران و پذیرفتن اشتباهاتش، از آنها خواست به خانواده اش توهین نکنند زیرا خانواده او، تقصیر در شکست پرسپولیس ندارند و از سوی دیگر، اگر مشکل اصلی سرخپوشان این بازیکن است، حاضر می شود تا در پایان نیم فصل از جمع سرخپوشان جدا شود ...

فرشاد احمدزاده در یک پست اینستاگرامی، ضمن عذرخواهی از هواداران و پذیرفتن اشتباهاتش، از آنها خواست به خانواده اش توهین نکنند زیرا خانواده او، تقصیر در شکست پرسپولیس ندارند و از سوی دیگر، اگر مشکل اصلی سرخپوشان این بازیکن است، حاضر می شود تا در پایان نیم فصل از جمع سرخپوشان جدا شود. فرشاد البته در پایان متن خود، تاکید کرد که بازی کردن و حضور در پرسپولیس نیز افتخار محسوب می شود.
اما این متن برای شماره 10 سرخپوشان خالی از دردسر نبود زیرا خیلی ها فکر کردند در حالی که پرسپولیس از جذب بازیکن در نقل و انتقالات تابستانی محروم است، فرشاد می خواهد تیم را ترک کند. از سوی دیگر، برخی بازیکنان پرسپولیس نیز از اقدام فرشاد تعجب کردند. در واقع فرشاد می خواست این موضوع را القا کند که تحت هیچ شرایطی نباید به خانواده یکدیگر توهین کنیم و اگر مشکل کسانی که توهین می کنند، شخصِ اوست، این بازیکن پرسپولیس را ترک می کند. منظورش این نبود که حتما از پرسپولیس می رود اما به خاطر مدل نوشته اش، طور دیگری از این پست برداشت شد.

تگ ها


اخبار روز دربی 86 پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال