پست اینستاگرامی مسعود شجاعی در حمایت از جباری

مسعود شجاعی بعد از اعلام اینکه حمایت از ما گناه نیست و دفاع از نوشته های علی کریمی این بار مجتبی جباری را ستود! نکته جالب در تعریف و تحسین مسعود شجاعی از مجتبی جباری اشاره به این بود که هشت شاکی به ......

مسعود شجاعی بعد از اعلام اینکه حمایت از ما گناه نیست و دفاع از نوشته های علی کریمی این بار مجتبی جباری را ستود!
نکته جالب در تعریف و تحسین مسعود شجاعی از مجتبی جباری اشاره به این بود که هشت شاکی به عنوان یک مدیر آگاه و متخصص می تواند به فوتبال ایران کمک کند. 
این بدین معنی است که احتمالا مجتبی جباری می خواهد وارد فاز مدیریتی فوتبال ایران شود. شاید به همین دلیل است که در ماه های اخیر برخی از کلاس های مدیریتی را هم پشت سر گذاشت.

تگ ها


اخبار روز فوتبال