پست جنجالی رضائیان درباره سوپر استار سینما

به گزارش خبرنگار مدال، رامین رضاییان بخشی از چت خصوصی اش را با محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران منتشر کرده که او را حسابی مورد تعریف و تمجید قرار داده است ......

به گزارش خبرنگار مدال، رامین رضاییان بخشی از چت خصوصی اش را با محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران منتشر کرده که او را حسابی مورد تعریف و تمجید قرار داده است.

تگ ها


فوتبال