پست عجیب سوشا در حمایت از علی کریمی

سوشا مکانی در حمایت از علی کریمی پست عجیبی را بارگذاری کرده است. بعد از درگیری همه جانبه علی کریمی با همه فدراسیو ......

سوشا مکانی در حمایت از علی کریمی پست عجیبی را بارگذاری کرده است.
بعد از درگیری همه جانبه علی کریمی با همه فدراسیون فوتبال برخی از بازیکنان با انتشار پست هایی از علی کریمی حمایت کرده اند.

تگ ها


اخبار روز فوتبال