پست مچ مقدماتی جام جهانی- انگلیس 1 اسلواکی 0

در استادیوم مالاتینسکهو در تِرواوا و با قضاوت مازیچ؛ انگلستان و اسلواکی به مصاف یکدیگر رفتند و گل آداملالانا در دقیقه 95 تک گل پیروزی بخش سه شیرها بود ......

در استادیوم مالاتینسکهو در تِرواوا و با قضاوت مازیچ؛ انگلستان و اسلواکی به مصاف یکدیگر رفتند و گل آدام لالانا در دقیقه 95 تک گل پیروزی بخش سه شیرها بود.

گفتنی است دو تیم در یورو هم به مصاف هم رفته و صفر صفر کرده بودند.

تگ ها


فوتبال