پسر کو ندارد نشان از پدر!

کریستیانو جونیور، پسر مستعد رونالدو این هفته هم به سبک پدرش گلی استثنایی با ضربه کاشته به ثمر رساند تا نوید آینده ای بسیار درخشان به هوادارن فوتبال بدهد ......

کریستیانو جونیور، پسر مستعد رونالدو این هفته هم به سبک پدرش گلی استثنایی با ضربه کاشته به ثمر رساند تا نوید آینده ای بسیار درخشان به هوادارن فوتبال بدهد.

تگ ها


کریستیانو رونالدو فوتبال