پس از ۱۷۱ مسابقه نماینده کیش قهرمان شد

پس از انجام ۱۷۱ مسابقه آریا فخریه کاشان از کیش قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان شمشیربازی در اسلحه اپه شد....

در این مسابقات که به صورت دو دور مقدماتی و سپس حذفی برگزار شد ۳۱ ورزشکار از ۱۴ استان حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، عرفان سیفی و مبین کرمی مشترکا سوم شدند و امیر محمد میر شفیعی، امین بابایی، محمد جواد ساعدی و پارسا بیک مرادی در جایگاه پنجم تا هشتم قرار گرفتند.

یاد آور می‌شود عبدالرضا میرشفیعی مدیر تیم‌های ملی و میثم شجاعی سرمربی تیم ملی نوجوانان اسلحه اپه به عنوان کمیته فنی نظاره گر مسابقات بودند.

تگ ها


شمشیربازی شمشیربازی