پشت صحنه اولین روز «یری مینا» در بارسلونا

خرید جدید بارسلونا یری مینا پس از انتقال به بارسا اولین روز خود را در این باشگاه سپری کرد ......

خرید جدید بارسلونا یری مینا پس از انتقال به بارسا اولین روز خود را در این باشگاه سپری کرد.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال