پشت صحنه دور همی بازیکنان قبل از شروع مسابقه (دور دوم رولان گاروس)

دور دوم رقابت های تنیس آزاد فرانسه موسوم به رولان گاروس در حال پیگیری است و این ویدیو دور همی ستاره های تنیس قبل از شروع مسابقه را نشان میدهد ......

دور دوم رقابت های تنیس آزاد فرانسه موسوم به «رولان گاروس» در حال پیگیری است و این ویدیو دور همی ستاره های تنیس قبل از شروع مسابقه را نشان میدهد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس