پشت صحنه دیدار بارسلونا و لیون/ ویدیو

بارسلونا توانست با 5 گل لیون را شکست دهد....

حواشی و پشت صحنه این دیدار را مرور می کنید.