پشت صحنه مراسم خداحافظی ونگر

در این ویدیو نگاهی داریم به پشت صحنه مراسم خداحافظی آرسن ونگر از آرسنال که پس از دیدار با بارنلی انجام شد ......

در این ویدیو نگاهی داریم به پشت صحنه مراسم خداحافظی آرسن ونگر از آرسنال که پس از دیدار با بارنلی انجام شد.

تگ ها


آرسنال لیگ برتر فوتبال