پشت صحنه ملاقات دوباره «اوبامیانگ» و «میخیتاریان» در آرسنال

پیر-امریک اوبامیانگ و هنریک میخیتارین که سال های زیادی در دورتموند در کنار هم درخشیده بودند پس از گذشت چندین سال دوباره و این بار در باشگاه آرسنال در کنار هم قرار گرفتند ......

پیر-امریک اوبامیانگ و هنریک میخیتارین که سال های زیادی در دورتموند در کنار هم درخشیده بودند پس از گذشت چندین سال دوباره و این بار در باشگاه آرسنال در کنار هم قرار گرفتند.

تگ ها


پیر امریک اوبامیانگ آرسنال لیگ برتر فوتبال