پشت صحنه ی عکاسی فشن با «فرناندو آلونسو» در مرکز تکنولوژیِ «مک لارِن»

با فرناندو آلونسو به مرکز تکنولوژی مک لارن می رویم تا با خودروهای قدیمی تر این شرکت چند عکس بگیریم ......

با «فرناندو آلونسو» به مرکز تکنولوژی «مک لارن» می رویم تا با خودروهای قدیمی تر این شرکت چند عکس بگیریم.