پشت پرده تعطیل شدن کمیته فنی استقلال؛

کمیته فنی استقلال در آستانه تعطیلی است....

کمیته فنی استقلال در آستانه تعطیلی است.

به گزارش مدال،اعضای کمیته فنی استقلال اعلام کردند دیگر در جلسات این کمیته شرکت نمی کنند. یکی از اعضای کمیته فنی در این مورد گفت: دوماهی بود که در جلسات شرکت نمی کردیم چون اعتماد متقابل وجود نداشت و از این پس هم در جلسات شرکت نخواهیم کرد و برای استقلال آرزوی موفقیت می کنیم.

سوال این است؛در این دو ماه کمینه فنی  به جلسه ای هم دعوت شدند که شرکت نکنند یا اینکه شفر تمایل به وجود کمیته فنی نداشت و درباره  همه چیز در جلسات سفر و فتحی تصمیم گیری می شد ؟