پشیمانی طارمی از مصاحبه اش با برنامه نود

مهدی طارمی از مصاحبه با عادل فردوسیپور در برنامه ۹۰ پشیمان شد. مهدی طارمی و مصاحبهاش هنوز سوژهاند جالب اینکه د ......

مهدی طارمی از مصاحبه با عادل فردوسی‌پور در برنامه ۹۰ پشیمان شد.
 مهدی طارمی و مصاحبه‌اش هنوز سوژه‌اند جالب اینکه در روزهای گذشته هواداران پرسپولیس به شدت علیه او موضع گرفتند و حتی توهین‌هایی انجام شد که طبعاً درست نیست ولی شنیدیم خود طارمی هم از اینکه با عادل فردوسی‌پور مصاحبه کرده پشیمان شده و شاید اگر زمان به عقب برمی‌گشت هرگز این کار را نمی‌کرد.

تگ ها


اخبار روز مهدی طارمی پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال