پنالتي از دست رفته وریا غفوری از نگاه دوربین خبرنگار مدال/ ویدیو

ضربه پنالتی وریا غفوری در دقیقه 30 از دست رفت....

ویدیوی ضربه پنالتی وریا غفوری را از نگاه دوربین خبرنگار مدال تماشا می کنید.