پنالتی از دست رفته استقلال از نگاه دوربین مدال/ویدیو

پنالتی از دست رفته استقلال توسط فرشید اسماعیلی را تماشا می کنید....

پنالتی از دست رفته استقلال توسط فرشید اسماعیلی را تماشا می کنید.