پنالتی از دست رفته علیپور مقابل پیکان/ ویدیو

علیپور در دقیقه 20 دیدار پرسپولیس مقابل پیکان، پنالتی خود را از دست داد و دروازهبان پیکان آن را مهار کرد ......

علیپور در دقیقه 20 دیدار پرسپولیس مقابل پیکان، پنالتی خود را از دست داد و دروازه‌بان پیکان آن را مهار کرد.