پناه دادن به طرفداران موناکو در خانه طرفداران دورتموند!

در اتفاقی نادر طرفداران دورتموند پس از به تعویق افتادن دیدار تیمشون برابر موناکو طرفداران تیم میهمان را در خانه های خود پناه دادند ......

در اتفاقی نادر طرفداران دورتموند پس از به تعویق افتادن دیدار تیمشون برابر موناکو طرفداران تیم میهمان را در خانه های خود پناه دادند.

تگ ها


فوتبال