پنجاه مهار برتر دروازه بانان در تاریخ فوتبال (2)

در دومین قسمت مجموعه بهترین مهارهای تاریخ فوتبال با مدال همراه باشید. در این قسمت مروری بر بهترین مهارهای دروازه بانانی چون ج ......

در دومین قسمت مجموعه بهترین مهارهای تاریخ فوتبال با مدال همراه باشید. در این قسمت مروری بر بهترین مهارهای دروازه بانانی چون جو هارت، لئو یاشین، پیتر اشمایکل و ایکر کاسیاس خواهیم داشت.

تگ ها


فوتبال