پنجاه مهار برتر دروازه بانان در تاریخ فوتبال (3)

با سومین و آخرین قسمت مجموعه بهترین مهارهای تاریخ فوتبال همراه تان هستیم ......

با سومین و آخرین قسمت مجموعه بهترین مهارهای تاریخ فوتبال همراه تان هستیم. در این قسمت مروری بر مهارهای برتر ستاره هایی چون روجریو سنی، جیانلوئیجی بوفون، دیوید دخیا و فابین بارتز خواهیم داشت.

تگ ها


فوتبال