پنجاه و یکمین گل علیپور در پرسپولیس/ نورالهی ستاره میدان

مهاجم پرسپولیس از مرز 50 گل زده عبور کرد....

مهاجم پرسپولیس از مرز 50 گل زده عبور کرد.

به گزارش مدال، پرسپولیس در نیمه دوم شروعی منجر به گل داشت. باز هم تاثیر گذاری شجاع خلیل زاده که آغاز گر حمله بود و باز هم نوراللهی که همچون گل خلیل زاده اثرگذاری اش روی توپ منجر به رسیدن توپ به گلزن شد  و علی علیپور که گل شماره 51خود را هم برای پرسپولیس بثمر   رساند تا از طارمی حسابی سبقت بگیرد. علیپور ششمین بازیکن گلزن تاریخ پرسپولیس است که وارد باشگاه پنجاه گله ها شده است و حالا با این گل عبور کرده. او با هر گل  در حال رکورد شکنی است و باید دید تا کجا پیش می رود.