پنجمین جلسه هیات رییسه فدراسیون بوکس/ تصویب همکاری با مربی کوبایی

پنجمین جلسه هیات رییسه فدارسیون بوکس با معرفی دو عضو جدید همراه شد. به گزارش مدال، جلسه پنجم هیات رییسه فدراسیون بوکس ......

پنجمین جلسه هیات رییسه فدارسیون بوکس با معرفی دو عضو جدید همراه شد.

به گزارش مدال، جلسه پنجم هیات رییسه فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران با حضور و معرفی دو عضو جدید در محل فدراسیون همراه شد.  

در این جلسه که آقایان نادر جعفر یوسفی و محمدرضا رستمی به عنوان اعضای جدید این هیات رییسه برای نخستین بار حضور یافته بودند، به حاضرین معرفی گردیدند. در ادامه پیرو دستور جلسهT پیرامون مباحثی همچون بازاریابی، جذب مشارکت ها،حامیان مالی و همکاری با دبیرخانه مناطق آزاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه کارنامه کاری مربی کوبایی برای حضور در تیم های پایه مورد تصویب اعضای هیات رییسه قرار گرفت و براساس مصوبه قبلی هیات رییسه مقرر گردید همکاری با مربی مذکور در دستور کار فدراسیون قرار گیرد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس