پنج بازیکنان سپیدرود در لیست مازاد

متین توکلی، محمد خرم، وحید محمد علیپور، شاهین اخوی و علی خراط، پنج بازیکنی هستند که از تیم سپیدرود کنار گذاشته شدند...

متین توکلی، محمد خرم، وحید محمد علیپور، شاهین اخوی و علی خراط، پنج بازیکنی هستند که از تیم سپیدرود کنار گذاشته شدند

به گزارش مدال، متین توکلی، محمد خرم، وحید محمد علیپور، شاهین اخوی و علی خراط، پنج بازیکنی هستند که از تیم سپیدرود کنار گذاشته شدند. این در حالی است که همچنان امکان کنار گذاشتن بازیکنان دیگری وجود دارد. ولی اقدام در این خصوص به بعد از بازی حساس با تیم پرسپولیس موکول شد.