پنج بازیکنی که با دریبل های «رونالدینیو» تحقیر شدند

رونالدینیو که به شاعر فوتبال معروف است با تکنیک بی نظیر خود بارها بهترین بازیکنان جهان را تحقیر کرد ......

رونالدینیو که به شاعر فوتبال معروف است با تکنیک بی نظیر خود بارها بهترین بازیکنان جهان را تحقیر کرد. در این ویدیو پنج بازیکن مطرح را می بینید که بیشترین دریبل را از این ستاره برزیلی خوردند.