پنج دفاع برتر جهان در قاب انیمیشن! (داوید لوئیز، سیلوا، راموس...)

در ویدئویی جالب پنج دفاع برتر جهان و بهترین گل شان به صورت انیمیشن به تصویر در آمده است ......

در ویدئویی جالب پنج دفاع برتر جهان و بهترین گل شان به صورت انیمیشن به تصویر در آمده است.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال