پنج رالی برتر هفته اول «لیگ جهانی والیبال» 2017

لیگ جهانی والیبال برای تیم ملی ایران در هفته اول با یک برد و دو شکست همراه بود ......

لیگ جهانی والیبال برای تیم ملی ایران در هفته اول با یک برد و دو شکست همراه بود. پنج رالی برتر این هفته توسط سایت فدراسیون جهانی والیبال منتشر شده که شامل رالی دیدنی دیدار ایران و ایتالیا هم می شود.

تگ ها


اخبار ویژه لیگ جهانی والیبال والیبال