پنج مربی فوتبال که با بی عدالتی اخراج شدند!

همیشه اعتقاد به این بوده است که باید به مربی فرصت داده شود اما بعضی از باشگاه های فوتبال دنیا پس از عملکرد ضعیف مربی تیمشان حتی در کمتر از یک فصل آن ها را اخراج می کنند ......

همیشه اعتقاد به این بوده است که باید به مربی فرصت داده شود اما بعضی از باشگاه های فوتبال دنیا پس از عملکرد ضعیف مربی تیمشان حتی در کمتر از یک فصل آن ها را اخراج می کنند. در این ویدئو جالب خواهید دید که مربیان پر سابقه ای با وجود فتح جام های زیاد باز هم از سوی مسئولان باشگاه اخراج می شوند. 

تگ ها


فوتبال