پنج مهار برتر دروازه بان های «ویارئال» در لالیگا 17/16

فصل اخیر لالیگا برای زیردریایی های زرد فصلی متوسط بود و آنها در پایان به میانه های جدول رضایت دادند ......

فصل اخیر لالیگا برای زیردریایی های زرد فصلی متوسط بود و آنها در پایان به میانه های جدول رضایت دادند. پنج مهار برتر دروازه بانان این تیم را ببینیم.

تگ ها


ویارئال لالیگا فوتبال