پنج مهار برتر «رومن بورکی» در بوندسلیگا

رومن بورکی، دروازه بان موفق در فصول اخیر عملکردی فوق العاده داشته است. در این ویدیو می توانید پنج مهار برتر او را ببینید ......

رومن بورکی، دروازه بان موفق در فصول اخیر عملکردی فوق العاده داشته است. در این ویدیو می توانید پنج مهار برتر او را ببینید.

تگ ها


Bundesliga فوتبال