پنج ناک اوت برتر از رزمی کاران حاضر در UFC 205

مسابقات UFC 205 تا چند روز دیگر و در تاریخ 12 نوامبر آغاز خواهد شد. معرفی به چند رزمی کار حاضر در این مسابقات ......

مسابقات UFC 205 تا چند روز دیگر و در تاریخ 12 نوامبر آغاز خواهد شد. معرفی به چند رزمی کار حاضر در این مسابقات می پردازیم و چند ناک اوت از آن ها و در مسابقات قبلی آن ها را خواهیم دید.