پنج نکته جالب از هفته هشتم سری آ

شکست ناپولی مقابل رم، ادامه ناکامی های اینترمیلان و تداوم صدرنشینی یوونتوس از مهمترین نتایج این هفته رقابت های سری آ ایتالیا بود ......

شکست ناپولی مقابل رم، ادامه ناکامی های اینترمیلان و تداوم صدرنشینی یوونتوس از مهمترین نتایج این هفته رقابت های سری آ ایتالیا بود.

تگ ها


سری آ فوتبال