پنج نکته جالب درباره هفته دوازدهم «سری آ»

هفته دوازدهم سری آ با برد همه مدعیان همراه بود تا صدر جدول بدون تغییر باقی بماند ......

هفته دوازدهم سری آ با برد همه مدعیان همراه بود تا صدر جدول بدون تغییر باقی بماند. پنج نکته جالب درباره دیدارهای این هفته را ببینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال