پنج نکته جالب درباره هفته 35 «سری آ»

تداوم گلزنی های مرتنز برای ناپولی، ادامه شکست های اینترمیلان و گلباران شدن سمپدوریا توسط لاتزیو از جالب ترین نکات هفته سی و پنجم سری آ است ......

تداوم گلزنی های مرتنز برای ناپولی، ادامه شکست های اینترمیلان و گلباران شدن سمپدوریا توسط لاتزیو از جالب ترین نکات هفته سی و پنجم سری آ است. 

تگ ها


سری آ فوتبال